Senin, 22 Januari 2018

Kesepakatan bersama antara Badan pertanahan Nasional dengan Persyarikatan Muhammadiyah

Kesepakatan bersama antara Badan pertanahan Nasional dengan Persyarikatan Muhammadiyah tentang Percepatan pengurusan hak dan Penerbitan Sertpikat Tanah persyarikatan Muhammadiyah