Selasa, 22 September 2020

Fatwa tentang Qurban dan Bencana Alam

Ajaran Islam mengenai pelaksanaankomitmen sosial dalam wujud perkhidmatan kepada sesama, kepedulian terhadap penderitaan orang lain serta keterlibatan dalam upaya mengatasi problem sosial dan kemanusiaan