Persyarikatan Muhammadiyah

banner
Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/MLM/I.0/E/2014 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1435 Hijriyah | Maklumat Kebangsaan Menghadapi Pemilihan Presiden 2014 |
Agenda
  • 28 July 2014   [PCM Umbulharjo]
  • 10 August 2014   [PCM Umbulharjo]
  • 04 October 2014   [PCM Umbulharjo]
  • 26 October 2014   [PCM Umbulharjo]
  • 01 November 2014 - 01 December 2014   [PCM Umbulharjo]
  • 01 December 2014 - 31 December 2014   [PCM Umbulharjo]
Artikel
payung85.jpeg
Organisasi Otonom
Muhammadiyah Quote
Ilmu dan teknologi menjadi bagian dari rangkaian ijtihad manusia memahami hakikat kebenaran ilahi yang menjadi dasar setiap realitas factual yang menjadi obyek kajiannya.
[H. Musa Asyari]